Verwarmen & koelen

De warmtepomp is een apparaat dat 's zomers energiezuinig koelt en 's winters zorgt dat u er behaaglijk bij zit, energiezuinig en zonder verspilling van gas. Een warmtepompinstallatie absorbeert de temperatuur van natuurlijke bronnen als grondwater, bodemwarmte, oppervlaktewater en zelfs de lucht die wij inademen.
Altijd een behaaglijke temperatuur met de systemen van IDM.Duurzame warmtepomp IDM Terra.

Grondwater als bron van een IDM-warmtepompsysteem.

Warmtepomp grondwater

Bij een zogeheten open bronsysteem wordt grondwater vanuit de bron omhoog gepompt waarna de temperatuur via een warmtewisselaar wordt overgedragen aan het leidingwater in het systeem. De warmtepomp waardeert de temperatuur daarbij op. Na afgifte van de temperatuur verdwijnt het grondwater een paar graden kouder (of 's zomers warmer) weer de bodem in. Van het grondwater wordt dus niets verbruikt. Vanwege de stabiele temperatuur is grondwater een uitermate geschikte bron van omgevingswarmte. Zomers draait de warmtepomp niet, maar de vloeistof kan wel worden rondgepompt om te koelen. Kortom, lage stookkosten 's winters, een energiezuinig airco-alternatief 's zomers.

Aardwarmte als bron van een IDM-warmtepompsysteem.

Warmtepomp aardwarmte

Bij een zogeheten gesloten bronsysteem (dat bestaat uit een niet-onderbroken leiding) wordt een op antivries gelijkende vloeistof met water (glycol) rondgepompt door leidingen in de bodem. De vloeistof neemt aardwarmte op en geeft deze af aan het water in de warmtepompinstallatie. Na afgifte van warmte wordt het mengsel van antivries en water weer via de leidingen door de bodem geleid om zich te laten opwarmen. 's Zomers draait de warmtepomp niet, maar de vloeistof kan wel worden rondgepompt om te koelen. Kortom, lage stookkosten 's winters, een energiezuinig airco-alternatief 's zomers. Heeft u voldoende grond tot uw beschikking dan kunt u de leidingen met glycol ook horizontaal aanbrengen. Deze oplossing kan soms goedkoper zijn dan diverse boorgaten aanbrengen in de bodem.

Omgevingslucht als bron van een IDM-warmtepompsysteem.

Warmtepomp lucht

Met lucht wordt water verwarmd. Buitenlucht wordt aangezogen via een ventilator. Een warmtewisselaar, deze kan zich in de warmtepompinstallatie bevinden, maar ook elders geplaatst zijn, koelt het ene compartiment af, terwijl het andere compartiment hier op reageert door een verhoging van de druk. Wat tezamen gaat met een verhoging van de temperatuur in het tweede compartiment. De gegenereerde warmte wordt opgenomen door een op antivries gelijkend middel en in leidingen van de warmtewisselaar naar de warmtepomp getransporteerd. De warmtepomp neemt op zijn beurt de warmte op om het vervolgens weer af te geven aan het water in de verwarmingssysteem. Het afgekoelde antivriesmiddel gaat ondertussen weer richting de warmtewisselaar. 's Zomers wordt ditzelfde systeem gebruikt om te koelen. Lage stookkosten 's winters, een airco-alternatief 's zomers.